Classroom Locations

Kitanoda

412-21 Nishino, Higashi-ku Sakai-shi, Osaka

Open Monday - Saturday: 09:00 - 22:00

Omino

Osaka-shi, Osaka Prefecture Higashi-ku Oomino 21.
21 Omino Higashi-ku Sakai-City, Osaka.

Open Tuesday - Wednesday: 14:50 - 15:35

Hatsushiba

2-3-15 Hikishonishimachi, Higashi-ku Sakai-shi, Osaka

Open Monday - Saturday: 09:00 - 22:00